OM OS

Tænk sig hvis man kunne få et system, hvor man fra et centralt sted kunne få et totalt overblik vedrørende alle aktiviteter i min virksomhed

Det kan man nu !

Vi har skabt et system, som hurtigt vil blive kernen i din virksomhed. InBIS er et virksomhedsstyringssystem, som er udviklet ud fra den praktiske grundtanke om, at kunne administrere hele ens virksomhed fra et sted. Det er alle processer og aktiviteter, lige fra salg, indkøb, økonomi til kundevurdering, to-do lister og meget mere.

InBis er kort fortalt en løsning, der er bygget op med ekstremt fokus omkring ideen om at hvis man kombinerer grunddata og mange eksterne informationer, så får man en stor værdifuld viden.

Vores filosofi og engagement ligger i det substantielle i innovative løsninger og vi brænder for at skabe succes for andre virksomheder. Formålet er et væsentligt større overblik, der er målbart og som skaber resultater i form af større vækst og bundlinje. Vi har sørget for at samle analyser og rapporter, så man nemt, hurtigt og enkelt kan få et langt større overblik over alle aspekter af forretningen. Det sparer både tid, men vigtigst af alt, skaber det et værdifuldt information og beslutningsgrundlag. InBis har alle de nødvendige moduler en virksomhed skal anvende for at kunne administrere og køre den daglige drift.

Det hele er selvfølgelig inklusiv i samme pris. Det er et værktøj, som hurtigt bliver kernen i jeres forretning. “Tingene skal være enkle og nemme – lige til at gå til.” Preben Grundtvig – Dansk Kreditor Service

Tit opstår der ineffektivitet og ekstraarbejde grundet manglende overblik eller hvis fokus bliver måske lagt på de forkerte kunder. Værdifuld information lagres ofte i flere parallelle systemer og bliver gemt i diverse excel ark og for nogle aldrig indsamlet eller bearbejdet. Da behovet for større fokus på effektivisering, vækst og konkurrencedygtighed aldrig har været vigtigere end nu, har vi skabt et banebrydende enkelt system, som skaber innovation og adgang på tværs af alle digitale platforme.

InBIS er et system udviklet af IntSoft ApS. IntSoft ApS blev stiftet d. 1. februar 2014 af Kevin Sørensen, Casper Jørgensen og Preben Grundtvig med en idé om at producere brugervenligt software.

TIMELINE

IntSoft ApS

Med 20 års erfaring med inkassovirksomheden DKS, havde grundlæggeren Preben Grundtvig brug for et ukompliceret inkassosystem. Det var svært for Preben at finde et inkassosystem, der var nemt at anvende. Han brugte et fra Norge, men havde svært ved at implementere det i Danmark. Preben besluttede derfor at det var nødvendigt at starte sit eget IT-selskab, hvis han skulle have noget der var rigtig godt, og derved blev InSoft Aps etableret i år 2013 sammen med de to udviklere, Kevin Sørensen og Casper Jørgensen.

""

IKS – Inkassosystem

Komplet styrting af inkassoforløbet fra varsel til afslutning gennem automatiserede arbejdsgange som systemet udfører. Det er kun i tilfælde af at kunden eller sagsbehandleren skal tage stilling til noget at den automatiserede behandling sættes på pause og en medarbejder underrettes gennem en todo liste. Systemet håndterer også hele kunde, faktura samt abonnement delen og opkræver enten via PBS eller giro. Systemet sender også automatisk mails samt booker breve til både kunde og debitor.

""

IKS Kreditor modul

Kunderne har adgang til systemet gennem en webportal. Her kan de oprette nye sager og følge deres nuværende sager, så de hele tiden har overblikket over hvad der sker med deres sager, og hvor i inkasso forløbet de er. De har overblik over hvordan alle deres sager er afsluttet, og hvor meget de står til at få afregnet ved næste afregning. Kunderne har også adgang til at hente deres fakturaer.

""

IKS – Konsulent modul

Næste skridt var så at konsulenterne skulle have et system så de ude i marken på deres tur rundt på besøge hos debitorerne nu via en IPad kan se de sager som er tildelt dem, og finde andet relevant oplysninger ude hos debitor. Det er så muligt at lave en besøgsrapport direkte unde hos debitor og med det samme kan medarbejderne hjemme på kontoret samt kunderne se resultatet af konsulentens besøg. Det er en noget hurtigere proces end før hvor alt blev sendt via post i papirformat frem og tilbage mellem konsulenterne og kontoret i Vejle.

""

IKS - Debitor modul

Alle breve til debitor indeholder et login til hjemmesiden, hvor de kan få et overblik over deres sager, samt oplysninger omkring hvordan de kan betale. Her kan de også hente dokumentation i form af de fakturaer der danner baggrund for sagen.

""

DKS - Skyldner register

DKS – Skyldner register er et system udviklet til, at en kreditor kan indberette en dårlig betaler. Andre medlemmer af DKS – Skyldner register har mulighed for at slå en kunde op inden der enten afsluttes et salg eller bevilliges et lån til en debitor. Har debitor en historik som dårlig betaler, kan sælgeren have denne information med i tankerne om det er risikoen værd at handle med denne kunde. DKS – Skyldner register blev solgt til Debitor Registret i 2015 og eksistere ikke længere.

""

Økonomisystem

Til at starte med ville vi udvikle et økonomisystem hvor der var indbygget automatisk rykkerprocedure og hvor alle faktura som var overskredet betalingsfristen kom frem med en påmindelse om at der skulle sendes en rykker, når der var sendt 3 rykker kunne der med et enkelt klik sende debitor direkte til inkasso uden at skulle indtaste en hel masse og tage stilling til hvad der nu skulle ske, og da vi også havde lavet DKS system var det lige til at smelte økonomisystemet og inkasso sammen.

""

Vurderingssystem

Vi begyndt at få tanken om at det var fint at det var muligt at sende de dårlige betaler til inkasso, men om det ikke også kunne være en ide at reducere mængden af inkassosager, ved at man kunne slå en kunde op inden et salg og se om de var registreret i et skyldner register eller se en kredit rating, eller ud fra kunden egne købsmønstre faktisk kunne se om det var en god kunde for din virksomhed, eller om man skal bruge kræfterne på andre kunder, eller kræve betaling før varen bliver leveret.

""

Salgsstyring system

Da systemet nu alligevel var begyndt at være mere end ”bare” et økonomisystem, ville vi gerne bygge salgsstyring ind i systemet så vi kunne skabe overblik over tilbud, ordre samt faktura. Derudover gjorde vi det også mulig at sætte nogle salgsparameter op på sælgere, hvor der efterfølgende var muligt løbende holde øje med om sælgerne nåede deres mål og om deres kunder øger omsætning. Der kan oprettes lister over salgsemner hvor det er muligt at enten ringe eller køre ud til emner som ikke er kunder på forhånd og derved øge kunde til strømmen.

""

Lager / Planlægnings system

Da vi nu havde overblik over vores salg, indkøb, medarbejderen, økonomien, daglige opgaver og kunderne så manglede vi bare lager og planlægning, derfor blev først lager styring indbygget, så der hurtigt kunne se lager status og om en vare blev solgt eller bare lå og samlede støv på hylderne, vi kunne nu også ud fra indkøbspriser og anskaffelses omkostninger sammenlignet med salgspriser se hvor meget vi ville tjene på en ordre. Hurtigt derefter kom planlægningen af medarbejder og arbejdstimer også ind i systemet.

""

Total virksomhedsstyring

Alt blev oprindeligt udviklet ud fra den ide om at de forskellige funktioner skulle være opdelt i moduler som så kunne tilkøbes eller fravælges alt efter kundens behov. Det blev senere besluttet at vi ville gøre alt tilgængelig til en fast lav pris, så kunderne ikke skulle tage stilling til hvilke moduler de ville bruge, og måske miste lidt af den samlede oplevelse af systemet hvis de ikke havde sat sig rigtigt ind i hvad de forskellige moduler indeholdte, og de følte at der manglede noget uden at vide at det lå i et andet modul, så nu har hver enkelt kunde adgang til alt.

""

InBis.com

Systemet InBis (Intelligent Business System) er nu et produkt som er bygget til at varetag elle processer i en virksomhed, og som løbende vil blive videreudviklet og der vil komme flere funktioner ind i systemet, og som kunde får du dem automatisk med i din pakke så snart nye funktioner er klar.

Løft din forretning op allerede idag. Prøv vores demo!